קבוצת בסדנו

קבוצת בסדנו

יזום והשקעות

אליעזר גרוס מציג את הייחודיות של בסדנו

הייחודיות של בסדנו - אלי גרוס

בסרטון הבא מציג אליעזר גרוס את הייחודיות של קבוצת בסדנו בהובלתו:

נגישות