קבוצת בסדנו

קבוצת בסדנו

יזום והשקעות

קבוצת בסדנו | ארבעה גורמים עיקריים המשפיעים על השוק כיום

קבוצת בסדנו גורמי השקעה

בתקןפה זו של חוסר וודאות וסערות כלכליות, בקבוצת בסדנו, בית ההשקעות היחיד בעל תעודה הכשר מבד"ץ העדה החרדית, מפרטים על כ-4 גורמים חשובים הקובעים את התנהלות המשקיעים הישראלים. 

 הגורם הראשון הוא הורדת דירוג האשראי של ארצות הברית, דבר שלמרבה ההפתעה,  לא קיבל את חשיבותו הראויה בתקשורת וברחבי החברה הישראלית. הגרום השני, שמתקשר אל הראשון, הוא עליית הדולר אל מול השקל. שנע כיום סביב 3.8 שקלים חדשים לדולר. יש לכך השפעה ישירה על מצב היצוא והיבוא של ישראל וכפועל יוצא על הכלכלה כולה. הגורם השלישי, הוא ההחלטה של סוכנות הדירוג פיץ' להשאיר את דירוג האשראי של ישראל על כנו ברמה גבוהה של A+. החלטה זו מעניקה ביטחון למשקיעים ביכולת הפיננסית של המדינה, ובכך מעודדת השקעות פוטנציאליות במשק הישראלי. הגורם הרביעי  הוא ההתמתנות של האינפלציה. בנתוני המחירים לצרכן של חודש יולי, שעלו בשלוש עשיריות אחוז בלבד, ובהתאם, האינפלציה שהתרחשה בשנתיים האחרונות סותמת את קרבותיה לרף העליון של יעד האינפלציה הממשלתית (בין 1% ל-3%).

נגישות