קבוצת בסדנו

קבוצת בסדנו

יזום והשקעות

שקיפות ואמון: עמודי התווך ליחסי השקעות מוצלחים

לחיצת ידיים

בתחום ניהול ההשקעות, שקיפות ואמון אינן רק מילים גבוהות; הם עקרונות יסוד העומדים בבסיס קשרי משקיעים מוצלחים. עבור גוף השקעות בעל צביון דתי כמו קבוצת בסדנו, הפונה בעיקר לקהל לקוחות חרדי, העקרונות הללו קריטיים אף יותר. האוכלוסייה החרדית, שלעיתים לא מכירה את רזי ההשקעה, דורשת גישה מותאמת שלא רק מכבדת את הערכים הייחודיים שלה אלא גם הופכת את תהליך ההשקעה לנגיש ומובן.

הבנת נקודת המבט של הלקוח

חשוב להבין כי החברה החרדית, שמהווה קהל עיקרי בציבור המשקיעים של בסדנו, מעריכה בדרך כלל עקרונות כמו יושרה, יושר ואמון בקהילה. ערכים אלו חייבים להיות בחזית של כל קשרי השקעה. אנשים רבים בתוך קהילה זו עשויים להיות חדשים בתחום ההשקעות ועלולים לחשוש מפני הסיכונים הפוטנציאליים והשיקולים האתיים הכרוכים בכך. התמודדות עם חששות אלה באמצעות גישה שקופה ומהימנה היא חיונית. כך למשל, בסדנו לא תשקיע במיזמים שאינם אתיים, דוגמת הימורים או נשק.

תפקיד השקיפות

שקיפות בניהול השקעות כוללת תקשורת ברורה, פתוחה וכנה לגבי כל היבט של תהליך ההשקעה. עבור חברת השקעות חרדית כמו בסדנו, מדובר בעניין מחייב, שמשמעותו:

  • הסברה חינוכית: חומרים חינוכיים פשוטים להבנה עבור המשקיעים, המסבירים את יסודות ההשקעה, סיכונים פוטנציאליים ותשואות צפויות. זה יכול לכלול סדנאות, עלונים והתייעצויות אחד על אחד.
  • תקשורת ברורה: עדכונים שוטפים על ביצועי ההשקעה, תנאי השוק וכל שינוי באסטרטגיית ההשקעה. זה מבטיח שהלקוחות תמיד מעודכנים ויכולים לקבל החלטות על סמך מידע מלא.
  • דיווח נגיש: מציע דוחות מפורטים ומובנים המתארים היכן וכיצד מושקעים כספים. שקיפות זו מסייעת לבטל את חוסר ההבנה של תהליך ההשקעה ובונה אמון בקרב לקוחות שאולי אינם מכירים את השוק.

בניית אמון

אמון נבנה באמצעות פעולות עקביות המדגימות אמינות, יושרה והתאמה עם הערכים והצרכים של הלקוחות. עבור קבוצת בסדנו, טיפוח אמון כרוך במספר נקודות, לדוגמא:

  • אפשרויות השקעה אתיות: הבטחה שאפשרויות ההשקעה עולות בקנה אחד עם ערכי הקהילה ועקרונות הדת. זה אומר הימנעות מהשקעה בתעשיות שמתנגשות עם אמונותיהם והתמקדות בהשקעות אחראיות חברתית הממוקדות ביצירת תועלת.
  • שירות מותאם אישית: לקחת את הזמן להבין את הנסיבות האישיות של כל לקוח, היעדים הפיננסיים והנכונות לסיכונים מסוימים. אינטראקציות אישיות וייעוץ מותאם יכולים לשפר משמעותית את האמון הזה.
  • יחסים ארוכי טווח: הדגשת קשרי לקוחות ארוכי טווח על פני רווחים לטווח קצר. על ידי מתן עדיפות לרווחתם הפיננסית של הלקוחות והפגנת מחויבות להצלחתם, חברות יכולות לטפח אמון עמוק ומתמשך.

הנגשת השקעות

כדי להנגיש את פעילות ההשקעה לקהל החרדי, אנו בקבוצת בסדנו מוכרים בקרב מנהיגים בקהילה החרדית וכמו כן, בעלי כשרות מטעם הבד"ץ לביצוע השקעות – כך אנו מנגישים את ההשקעות לקהל החרדי בצורה טובה ושלמה יותר. חשוב לנו בנוסף, לדבר בשפה מובנת, ברורה ויומיומית, כך שגם אם קהל היעד אינו בקיא בהשקעות, יהיה לו קל להבין במה מדובר בקלות. 

נגישות